• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK przygotowuje strategię ESG

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, przygotowuje strategię ESG, którą zamierza opublikować w IV kwartale 2023 r. Ponadto, spółka kontynuuje działania związane z raportowaniem kwestii zrównoważonego rozwoju (ESG), czego zwieńczeniem będzie publikacja raportu za 2022 r. Jednocześnie firma pracuje także nad kalkulacją śladu węglowego w zakresie 1. i 2., a dane na ten temat upubliczni w 2023 r. Powyższe działania są kolejnymi ważnymi krokami, które Mo-BRUK podejmuje, aby działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji.

Profil naszej działalności – przetwarzanie odpadów przemysłowych, w szczególności niebezpiecznych – wpływa na poszanowanie zasobów środowiska naturalnego. Zwiększamy świadomość wśród naszych interesariuszy na temat konieczności zagospodarowywania odpadów. Odpowiednie przetwarzanie odpadów pozwala wytworzyć z nich wartościowe surowce, możliwe do wykorzystania w różnych obszarach przemysłu czy budownictwa. Mo-BRUK przekształca odpady w użyteczne produkty w sposób bezodpadowy, dotyczy to m.in. odpadów niebezpiecznych powstałych z termicznego przetwarzania ze wszystkich spalarni w Polsce.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK na 2023 r. zaplanował kilka ambitnych działań związanych z ESG (E – środowisko, z ang. Environment, S – społeczeństwo, z ang. Society, i G – ład korporacyjny, z ang. Corporate Governance) – zamierza opublikować pierwszą w historii organizacji strategię ESG, raport ESG za 2022 r. oraz upublicznić kalkulację śladu węglowego w zakresie 1. i 2.

Strategia ESG usystematyzuje podejście Mo-BRUK-u do rozwijania kwestii związanych z ESG w organizacji, wyznaczając szczegółowe cele i wskaźniki, które pozwolą monitorować ich realizację.

Punktem wyjścia każdej strategii powinna być wizja, misja i wartości organizacji – to one stanowią budulec, na którym można oprzeć kulturę organizacyjną i kierunek rozwoju. Strategia ESG uporządkuje podejście firmy do zrównoważonego rozwoju, a także wyznaczy kierunki budowania odpowiedzialnej środowiskowo i społecznie organizacji. Dodatkowo, będzie stanowić istotny argument w procesie ubiegania się o finansowanie inwestycji.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK opublikował raport ESG za 2021 r., który jest dostępny do pobrania na stronie. Pierwszy w historii raport ESG spółki powstał zgodnie ze Standardami GRI (Global Reporting Initiative) oraz z Wytycznymi do raportowania ESG Giełdy Papierów Wartościowych. Firma zaraportowała wskaźniki obejmujące obszary tematyczne, takie jak: środowisko i klimat, etyka, pracownicy, otoczenie społeczne oraz zagadnienia ekonomiczne. Publikacja zawiera opis istotnych tematów zaprezentowany w pięciu rozdziałach merytorycznych.