• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK publikuje wyniki za 2022 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2022 r. wypracował 243,4 mln zł przychodów ze sprzedaży. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 117,3 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 92,2 mln zł. Niższe o 29,4 mln zł rok do roku wpływy z tytułu zagospodarowania tzw. „bomb ekologicznych” wpłynęły na poziom sprzedaży i zyskowność w ujęciu skonsolidowanym. Pomimo tego Mo-BRUK utrzymał wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za 2022 r. wyniosła 48,2 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 53 proc.

Rok 2022: start inwestycji, wejście do mWIG40

Ubiegły rok był dla grupy pod wieloma względami przełomowy. Rozpoczęliśmy realizację programu inwestycyjnego o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. Ponadto, zostaliśmy włączeni do giełdowego indeksu mWIG40, co oznacza, że znaleźliśmy się w elitarnym gronie 60 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Należy także podkreślić kontynuację zmian w strukturze zarządczej Mo-BRUK-u. W 2023 r. naszym celem będzie dalszy wzrost skali działania, przy zachowaniu atrakcyjnych wskaźników rentowności. Pomimo inwestycji zamierzamy pozostać spółką dywidendową.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W 2022 r. grupa zagospodarowała blisko 245 tys. ton odpadów – 132,8 tys. ton w ramach segmentu zestalania i stabilizacji, 89,5 tys. ton w segmencie RDF oraz 22,6 tys. ton w spalaniu, w sposób zasadniczy przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych kraju. Na koniec grudnia 2022 r. grupa dysponowała 86,8 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Ambitna strategia M&A

W zakresie M&A Mo-BRUK zdefiniował trzy kluczowe segmenty, skupiając swoją uwagę na podmiotach: 1) z branży odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych, 2) z branży morskiej i odpadów płynnych, 3) zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów automotive (m.in. oleje, opony, akumulatory). Celem spółki jest przeprowadzenie pierwszej transakcji M&A jeszcze w 2023 r.

Opłaty podwyższone – pozytywne rozstrzygnięcia na korzyść spółki

W kontekście opłat podwyższonych naliczanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Mo-BRUK jest przekonany o tym, że argumenty prawne leżą po stronie spółki.

Dotychczasowe rozstrzygnięcia potwierdzają linię reprezentowaną przez Mo-BRUK. Biorąc pod uwagę stanowisko SKO ze stycznia 2023 r. problem naliczania opłat podwyższonych z punktu widzenia formalnego zamyka się na połowie 2019 r., a w ocenie spółki i wobec wyrażonej przez SKO wykładni nie ma podstaw prawnych do naliczania opłat za kolejne lata. Na dzisiaj potencjalna, maksymalna kwota do zapłaty wskutek decyzji SKO została zredukowana o 2/3. Spółka będzie dążyć do umorzenia pozostałej części. Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że z końcem marca 2023 r. zakończyliśmy rekultywację składowiska w Wałbrzychu zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK liderem gospodarki obiegu zamkniętego

Zgodnie z GRI 302-1 w 2022 r. całkowite zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych wyniosło w Mo-BRUK-u 469 465 GJ, co oznacza spadek rok do roku o 4 proc. Łączny pobór wody, zgodnie z GRI 303-3 wyniósł 32 793 m3, co oznacza spadek rok do roku o 3 proc. Celem spółki jest osiągniecie statusu podmiotu producenta energii netto od połowy 2024 r. dzięki inwestycji w instalacje PV i kogeneracyjne. Dodatkowo, po modernizacji zakładu w Karsach i Niecwi spadnie zużycie wody od podmiotów trzecich.

W ubiegłym roku wykonaliśmy solidną pracę w zakresie raportowania ESG, czego zwieńczeniem była publikacja pierwszego w historii raportu za 2021 r. Zaraportowaliśmy wskaźniki obejmujące takie obszary tematyczne, jak: środowisko i klimat, etyka, pracownicy, otoczenie społeczne oraz zagadnienia ekonomiczne. W 2023 r. nasze działania w zakresie ESG będą jeszcze bardziej zintensyfikowane – oprócz publikacji raportu za 2022 r. zamierzamy także upublicznić naszą strategię ESG oraz przedstawić kalkulację śladu węglowego w zakresie 1. i 2, co dodatkowo wzmocni Mo-BRUK w rozwijaniu idei zrównoważonego rozwoju w ramach organizacji.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u