• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK rozpoczyna prace zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych w Gorlicach

Mo-BRUK zakończył zagospodarowywanie 1193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) w ramach umowy, której wartość wyniosła ostatecznie 9,3 mln zł. Spółka rozpoczęła podobne prace w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5000 ton odpadów. Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania „bomb ekologicznych” w kolejnych kwartałach.

W Polsce liczbę nielegalnych składowisk odpadów szacujemy na ponad 130. Ich zagospodarowanie potrwa co najmniej dekadę. Biorąc pod uwagę doświadczenie spółki w realizacji zadań tego typu, jak i zasoby operacyjne spodziewamy się, że Mo-BRUK stanie się istotnym ogniwem w procesie likwidacji „bomb ekologicznych”. Należy podkreślić, że zagospodarowanie odpadów nielegalnie zgromadzonych, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa, jak i niezbędne kompetencje, charakteryzują się wyższą rentownością w porównaniu z pozostałą działalnością spółki. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach spółki był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element wzrostu

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

Aktualnie Mo-BRUK uczestniczy w czterech przetargach dotyczących zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych. Podobne dwa postępowania są w trakcie przygotowania.

Usunięcie odpadów z obecnego miejsca ich zalegania w Gorlicach planowane jest do 15 listopada 2021 r., a ich zagospodarowanie do 30 lipca 2022 r. Zarówno Miasto Gorlice, jak i Starostwo Powiatowe w Zgierzu uzyskały dofinansowanie na realizację zadań z NFOŚiGW.

Mo-BRUK konsekwentnie zwiększa portfel zamówień, zachowując dyscyplinę kosztową. Systematycznie pracuje także nad wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działań B+R prowadzonych we własnym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawia zarówno wskaźniki finansowe, jak i przyczynia się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Mo-BRUK w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wypracował 122,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 69,8 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 52,9 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 41 proc., 102,3 proc. oraz 122,2 proc. Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (46,3 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (41,3 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (23,0 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Na koniec września spółka dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 24,9 mln zł, przekraczającymi wartość zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec III kwartału 2020 r. na ujemnym poziomie: -0,20 (gotówka netto).

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390