• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z 11,2-proc. wzrostem sprzedaży rok do roku w I kwartale 2023 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2023 r. wypracował 55,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 11,2-proc. wzrost rok do roku. W analizowanym okresie wynik EBITDA wyniósł 25,8 mln zł, a zysk netto ukształtował się na poziomie 19,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 4,5 proc. oraz 3,6 proc. Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności – marża EBITDA za I kwartał 2023 r. wyniosła 46,7 proc., a bez uwzględnienia pozostałej działalności grupy wynik ten ukształtował się na poziomie 52 proc.

Sytuacja w poszczególnych segmentach biznesowych pozostaje stabilna. Warto jednak zaznaczyć, że sezonowość występuje w segmencie RDF, gdzie współpracujemy z przemysłem cementowym. Cementownie mają standardowy przestój zimowy, który w tym sezonie trwał wyjątkowo długo – do końca lutego, a nie, tak jak to bywa zazwyczaj, do końca stycznia. Z drugiej strony, pozyskaliśmy nowych klientów w tym segmencie, co nastraja nas optymizmem. W zestalaniu i stabilizacji skupiamy się z jednej strony na budowaniu cen za przetwarzanie, a z drugiej na pozyskiwaniu nowych klientów i wolumenów odpadów. W tym segmencie mamy korzystną sytuację konkurencyjną, często w przetargach jesteśmy jedynym podmiotem składającym ofertę. Z tego względu mamy duży komfort w kreowaniu polityki cenowej i przenoszeniu inflacji na podmioty zewnętrze. Widzimy przestrzeń do wzrostu cen w kolejnych okresach w tym obszarze biznesowym. W segmencie spalania katalizatorem dla wyników będzie uruchomienie nowych mocy produkcyjnych, co widoczne będzie w połowie 2024 r.

Henryk Siodmok prezes Mo-BRUK-u

W I kwartale 2023 r. grupa zagospodarowała blisko 56,2 tys. ton odpadów – 36,2 tys. ton w ramach segmentu zestalania i stabilizacji, 14,9 tys. ton w segmencie RDF oraz 5,1 tys. ton w spalaniu, w sposób zasadniczy przyczyniając się do poprawy warunków środowiskowych kraju.

Na koniec marca 2023 r. grupa dysponowała 81,7 mln zł gotówki, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił -0,7, co oznacza, że stan środków pieniężnych przewyższał poziom zadłużenia finansowego.

Mo-BRUK realizuje program inwestycyjny o wartości ok. 210 mln zł, który zakończy się w 2024 r. Jego efektem będzie wzrost mocy produkcyjnych o 78 proc. w segmencie spalania oraz o 65 proc. w segmencie zestalania i stabilizacji odpadów. W bieżącym roku działania w ramach realizowanego programu będą się koncentrować na modernizacji instalacji w Karsach, a spodziewana wartość CAPEX w 2023 r. przekroczy 90 mln zł.