• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z 78-proc. wzrostem zysku w I kwartale 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I kwartale 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 60,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 37,2 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 28,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 57,5 proc., 77,7 proc. oraz 77,7 proc.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Korzystne trendy wynikowe obserwowane w 2020 r. są kontynuowane w bieżącym roku. W I kwartale zwiększyliśmy zarówno sprzedaż, jak i rentowność biznesu. Rynek nam sprzyja - obserwujemy dużą liczbę przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów. Równocześnie stawki za przyjęcie odpadów rosną. Pozostajemy optymistami w zakresie wyników osiąganych w kolejnych kwartałach

Rafał Janik dyrektor finansowy Mo-BRUK-u.

Wspólnie z naszym doradcą - firmą Deloitte analizujemy rynek polski pod kątem celów akwizycyjnych. Obecnie weryfikujemy kilka potencjalnych podmiotów do przejęcia. Ponadto, Deloitte w ciągu najbliższych tygodni zakończy prace nad raportem związanym z optymalnymi opcjami rozwoju w obszarze akwizycji poza granicami Polski

Skonsolidowane dane finansowe:

I kwartał 2020 r. I kwartał 2021 r. Zmiana
Przychody
(mln zł)
38,4 60,4 +57,5 proc.
EBITDA (mln zł) 20,9 37,2 +77,7 proc.
Zysk netto
(mln zł)
15,8 28,0 +77,7 proc.
Rentowność EBITDA (proc.) 54,5 61,5 +7,0 p.p.
Rentowność netto (proc.) 41,1 46,3 +5,2 p.p.

Na koniec marca 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 71,5 mln zł gotówki. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił na koniec marca bieżącego roku -0,6 (gotówka netto).

W I kwartale 2021 r. firma zagospodarowała ponad 56 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (blisko 35 tys. ton), przed produkcją paliw alternatywnych (ponad 14 tys.  ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (ponad 7 tys. ton).

Zamierzamy kontynuować prace nad zrównoważonym rozwojem biznesu
w obszarze ładu korporacyjnego, zasad etycznych, odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych i ochrony środowiska oraz jakości świadczonych produktów i usług. Systematycznie pracujemy nad rozwojem technologii oraz wzrostem efektywności procesu przetwarzania odpadów, m.in. w ramach działań B+R prowadzonych w naszym laboratorium. Opracowując bardziej nowoczesne procesy przetwarzania odpadów, poprawiamy zarówno nasze wskaźniki finansowe, jak i przyczyniamy się do polepszenia jakości środowiska, wpisując się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390