• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z 96-proc. wzrostem zysku netto w 2020 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w 2020 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 178,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 103,1 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 78,7 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 37 proc., 83 proc. oraz 96 proc.

Rok 2020, pomimo wymagającego otoczenia pandemicznego, był dla naszej grupy rekordowy pod względem wypracowanych rezultatów. Osiągnięte rentowności są w skali branży, jak i całego rynku kapitałowego ponadprzeciętne. Istotnym, przełomowym wydarzeniem minionego roku była oferta publiczna, dzięki której płynność akcji spółki zasadniczo się zwiększyła. W efekcie Mo-BRUK cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, również zagranicznych, poszukujących podmiotów zaangażowanych w budowanie gospodarki obiegu zamkniętego

Józef Mokrzycki, prezes Mo-BRUK-u.

Skonsolidowane dane finansowe:

2019 r. 2020 r. Zmiana
Przychody (mln zł) 130,6 178,5 37 proc.
EBITDA (mln zł) 56,3 103,1 83 proc.
Zysk netto (mln zł) 40,1 78,7 96 proc.
Rentowność EBITDA (proc.) 43,1 57,8 14,7 p.p.
Rentowność netto (proc.) 30,7 44,1 13,4 p.p.

Na koniec grudnia 2020 r. Mo-BRUK dysponował 49,3 mln zł gotówki. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił na koniec ubiegłego roku -0,4 (gotówka netto).

W lipcu 2020 r. Mo-BRUK podpisał umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. W ubiegłym roku firma zakończyła zagospodarowywanie 1193 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała (powiat zgierski) w ramach umowy, której wartość wyniosła ostatecznie 9,3 mln zł. Spółka rozpoczęła podobne prace pod koniec 2020 r. w Gorlicach w ramach kontraktu o wartości do 48,9 mln zł, gdzie znajduje się szacunkowo 5000 ton odpadów. Firma spodziewa się ogłaszania przez samorządy kolejnych przetargów dotyczących zagospodarowania „bomb ekologicznych” w kolejnych kwartałach.

W październiku 2020 r. Mo-BRUK zawarł umowę sprzedaży za 12 mln zł zakładu w Zabrzu. Recykling metali nigdy nie był w centrum modelu biznesowego spółki, a zakład funkcjonował nieco w oderwaniu od pozostałej działalności. Brak było widocznych efektów synergii. Naturalnym krokiem było wykorzystanie okazji rynkowej i korzystna sprzedaż zakładu. Jego wartość w księgach rachunkowych wynosi ok. 9 mln zł, co oznacza, że
w związku z transakcją spółka zanotuje zysk.

Mo-BRUK 30 marca 2021 r. zawarł umowę z Deloitte na doradztwo w zakresie analizy rynków zagranicznych oraz transakcji M&A w Polsce. Spółka zidentyfikowała kilka celów akwizycyjnych i zakłada, że lata 2021-22 powinny być intensywne w tym zakresie. Firma jest zainteresowana zakładami działającymi w obszarze stabilizacji odpadów nieorganicznych oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych i medycznych. Nie wyklucza przejęć w nowych dla siebie segmentach, tzn. podmiotów zajmujących się przetwarzaniem odpadów w innych technologiach.

Pierwszy kwartał 2021 r. oceniamy pozytywnie. Nasze oczekiwania w zakresie rosnących stawek za przetwarzanie i składowanie odpadów oraz pojawiania się licznych przetargów dotyczących zagospodarowania odpadów nielegalnie zgromadzonych materializują się. Dodatkowo, w przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się deklaracje dotyczące przystosowywania elektrociepłowni do spalania paliw alternatywnych (RDF), które produkuje spółka z frakcji palnej odpadów komunalnych i przemysłowych. W ten sposób powiększa się kolejny rynek, na którym działa Mo-BRUK. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do kolejnych kwartałów bieżącego roku. Spodziewamy się wzrostów we wszystkich segmentach prowadzonej działalności. Pod względem mocy przerobowych i możliwości technologicznych jesteśmy gotowi na obsłużenie rosnącego popytu na nasze usługi

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390