• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z dodatkowymi 24,2 mln zł z kontraktu w Gorlicach

Mo-BRUK z dodatkowymi 24,2 mln zł z kontraktu w Gorlicach

Mo-BRUK podpisał aneks do umowy z miastem Gorlice zwiększający jej wartość o 24,2 mln zł netto na zagospodarowanie nielegalnie zgromadzonych odpadów o szacunkowej ilości 2,7 tys. ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych widzi potencjał do dalszego wzrostu w tym obszarze działania.

Obecnie realizujemy dwa projekty likwidacji „bomb ekologicznych”, a kolejne przetargi są w przygotowaniu, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w naszych przychodach osiąganych w przyszłych okresach. Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od pozostałej działalności spółki.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Łączna wartość zlecenia w Gorlicach po podpisaniu aneksu do umowy wyniesie 75,2 mln zł brutto, a z terenu byłej rafinerii Glimar usuniętych i zagospodarowanych zostanie 7,7 tys. ton odpadów pochodzących z „bomby ekologicznej”.

Spółka dotychczas w ramach 12 lokalizacji zakontraktowała 12,6 tys. ton nielegalnie składowanych odpadów za 80,8 mln zł. Wg danych GIOŚ w Polsce jest ponad 800 lokalizacji z „bombami ekologicznymi”, co w zestawieniu z kilkunastoma projektami zrealizowanymi przez spółkę do tej pory pokazuje potencjał tego rynku. Szacowana przez Mo-BRUK wartość krajowego rynku „bomb ekologicznych” to ok. 15 mld zł. Spółka aktualnie uczestniczy w kilku przetargach, gdzie łączny wolumen zgromadzonych odpadów przekracza 5,5 tys. ton. Zakładając dotychczas stosowane ceny ich wartość to ok. 50 mln zł.

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.