• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z kontraktem o wartości do 18,1 mln zł na zagospodarowanie podkładów kolejowych od PKP Polskie Linie Kolejowe

Mo-BRUK podpisał umowę ramową z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości do 18,1 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowaniu niebezpiecznych odpadów drewnianych (podkładów kolejowych) w szacowanej ilości 16 475 ton. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych obserwuje korzystną koniunkturę w branży, liczy na kolejne kontrakty.

Skala realizowanych oraz planowanych inwestycji kolejowych sprawia, że z optymizmem patrzymy na przyszłą współpracę z partnerami z tego sektora gospodarki. Systematycznie zwiększamy portfel zamówień, dbając o jego rentowność. Dzięki sieci nowoczesnych zakładów przetwórczych, charakteryzujących się dużym zapasem mocy, możemy efektywnie odpowiadać na zgłaszany popyt. Sprzyjające otoczenie zewnętrzne, wspierane m.in. regulacjami krajowymi i unijnymi, zmierzającymi do zaostrzania norm środowiskowych i skali przetwarzania odpadów oraz sprawdzony model działania sprawiają, że widzimy duży potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji kontraktu nie może przekroczyć 18,1 mln zł netto. Umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe obowiązuje do 21 grudnia 2022 r. Zamówienia będą realizowane cząstkowo, w zależności od potrzeb partnera.

Mo-BRUK w I kwartale 2020 r. wypracował 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost w stosunku do I kwartału 2019 r. odpowiednio o 42 proc., 101 proc. i 126 proc. Znacząca poprawa wyników była możliwa m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy.

Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-BRUK-u, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90 proc. obrotów.

O spółce:

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390