• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK za 15,7 mln zł zagospodaruje odpady w powiecie zgierskim

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, podpisał umowę z powiatem zgierskim o wartości 15,7 mln zł netto, której przedmiotem jest zagospodarowanie ponad 2 000 ton odpadów nielegalnie zgromadzonych w miejscowości Brużyczka Mała.

Nielegalne składowiska odpadów stanowią realne zagrożenie dla lokalnych społeczności, dlatego muszą być sukcesywnie usuwane. Mamy już doświadczenie z kliku tego typu realizacji, a pozycja jednego z rynkowych liderów przetwarzania odpadów, technologia i wolne moce przetwórcze, pozwalają nam z optymizmem startować do kolejnych przetargów tego typu. W Polsce istnieje ponad 100 podobnych składowisk, które będą musiały być w najbliższych latach usunięte. Dotychczas udział tego typu zleceń w wynikach Mo-BRUK był niewielki, ale w kolejnych latach może to być dodatkowy element rozwoju spółki. Oceniamy potencjał tego rynku dla spółki na poziomie przekraczającym 5 000 ton w skali roku. Co warte podkreślenia, władze lokalne mają wsparcie w tego typu projektach ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który częściowo finansuje oczyszczenie terenu i zagospodarowanie odpadów

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Odpady w większości zostaną spalone w zakładzie spółki w Karsach, a umowa zostanie zrealizowana do końca 2020 r. Powiat zgierski uzyskał dofinansowanie na realizację kontraktu z NFOŚiGW.

Likwidacje nielegalnych składowisk, ze względu na najwyższe procedury bezpieczeństwa oraz potrzebne kompetencje, cechują się wyższą rentownością od standardowej działalności spółki.

We wrześniu spółka zakończyła realizację podobnego zlecenia dotyczącego likwidacji ok 380 ton odpadów z Gminy Chybie.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Mo-BRUK osiągnął wyższy stan środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec czerwca 2020 r. na poziomie: -0,05 (gotówka netto). Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie 48,3 mln zł – wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem w czerwcu, co daje 13,76 zł na walor.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (13,3 mln zł przychodów ze sprzedaży).

O spółce:

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Jakub Rutkowski

jrutkowski@tailorsgroup.pl

tel. +48 603 33 40 68