• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Otoczenie rynkowe

W ocenie spółki obowiązujące i planowane do wdrożenia regulacje prawne w Polsce, nakładające na samorządy obowiązek ograniczenia składowania odpadów komunalnych, sprawiają, że w perspektywie najbliższych kilku lat powinien nastąpić istotny wzrost popytu na usługi recyklingowe Mo-BRUK-u. Spółka pozytywnie ocenia zmiany zachodzące na rynku odpadów komunalnych i dostrzega w nich szansę na umocnienie pozycji rynkowej.