• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Rada Nadzorcza

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak posiada wykształcenie wyższe. W 2004 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość. Ponadto, Piotr Pietrzak brał udział w kursie International finance, program organizowanym przez Universiteit van Tilburg.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – obecnie Brimstone Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2019 – obecnie Deep Tech VC Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2018 – obecnie Dystrogen Therapeutics S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
2017 – obecnie Nanovelos S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2016 – obecnie StartVenture@Poland2 Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2016 – obecnie StartVenture@Poland2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – Członek Zarządu;
2016 – obecnie NanoGroup S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2016 – obecnie HiProMine S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2016 – obecnie Virtual Power Plant Sp z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2015 – obecnie StartVenture@Poland Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2015 – obecnie NanoThea S.A. - Członek Rady Nadzorczej;
2015 – obecnie Zatar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Członek Zarządu;
2015 – obecnie Dermapen Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2010 – obecnie Spółka – Członek Rady Nadzorczej;
2014 – 2015 WinQbator Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2014 – 2015 Dom Maklerski W Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2010 – 2013 Krajowy Fundusz Kapitałowy – Menedżer inwestycyjny;
2004 – 2010 Trigon – Analityk biznesowy.

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

Konrad Turzański posiada wykształcenie wyższe. W 1974 r. ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym na kierunku chemia ogólna. Z kolei w 1983 r. Konrad Turzański uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Podstawową działalnością wykonywaną przez Konrada Turzańskiego, poza Mo-BRUK-iem, jest działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej pod firmą Małopolskie Biuro Konsultingowo – Marketingowe – Ochrona Środowiska s.c., w której jest wspólnikiem.

Doświadczenie zawodowe:
2010 – obecnie Spółka – Członek Rady Nadzorczej;
2003 – obecnie Małopolskie Biuro Konsultingowo – Marketingowe – Ochrona Środowiska s.c. – Wspólnik;
2005 – 2011 Krakowska Akademia – Wykładowca;
2008 – 2010 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Wielkiej Wsi – Członek Rady Nadzorczej;
2004 – 2009 Związek Gmin Dorzecza Rudawy Rudna i Sanki – Starszy specjalista (koordynator);
2002 – 2004 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – Specjalista ds. weryfikacji, analiz i nadzoru;
2000 – 2002 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej;
1992 – 2002 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Dyrektor;
1974 – 1998 Akademia Górniczo Hutnicza – Pracownik naukowy.

Piotr Skrzyński

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Skrzyński posiada wykształcenie wyższe. W 1992 r. ukończył Wydział Elektrotechniki na Akademii Górniczo – Hutnicza w Krakowie, specjalizacja: automatyka. Piotr Skrzyński ukończył także w 1993 r. studia MBA na kierunku ekonomii w Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja), a w 2007 r. studia MBA na kierunku Executive in Finance organizowane przez Ernst & Young oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:
2020 – obecnie - Spółka – Członek Rady Nadzorczej;
2020 – obecnie - PGE Systemy S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2019 – obecnie - Manturo Hotels Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2019 – obecnie - APS Energia Rus – Wiceprezes Zarządu;
2018 – 2020 - APS Energia S.A. – Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju;
2018 – 2019 - Herkules S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2015 – 2018 - Orphee Technics Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2014 – 2018 - Orphee S.A. – Członek Rady Dyrektorów;
2009 – 2017 - Protektor S.A. – Prezes Zarządu;
2015 – 2017 - Diesse Diagnostica Senese S.p.A – Wiceprezes Zarządu;
2012 – 2017 - Sygnity S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2010 – 2017 - KSCP S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2012 – 2016 - Harper Hygienics S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2013 – 2015 - Rubicon Partners S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
2007 – 2013 - Trias S.A – Wiceprezes Zarządu/Członek Rady Nadzorczej;
2009 – 2011 - LZPS Sp. z o.o. – Prezes/Członek Zarządu;
2009 – 2009 - Digiservice Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
2007 – 2008 - Trias Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;
2007 – 2007 - Karen Notebook S.A. – Członek Zarządu;
2005 – 2007 - Apator Control Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2004 – 2007 - Apator – KFAP Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;
2004 – 2005 - Fabryka Aparatury Pomiarowej "PAFAL" – Członek Rady Nadzorczej;
2003 – 2007 - Apator S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2003 – 2003 - Va tech Polska – Dyrektor Zarządzający;
1993 – 2003 - Schneider Electric Polska – Dyrektor Marketingu, Dyrektor Strategii oraz Dyrektor Rozwoju.

Marcin Szymański

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Szymański posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na Wydziale Finanse i Bankowość, kierunek Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstwa oraz studiów podyplomowych MBA Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe:
2023 – obecnie Spółka – Członek Rady Nadzorczej
2018 r. – obecnie - pełni funkcję Dyrektora Biura Rozwoju Biznesu w Grupie PZU, gdzie zajmuje się prowadzeniem transakcji fuzji i przejęć wspierających realizację strategii Grupy PZU w kluczowych obszarach jej działalności. W 2022r. koordynował m.in. transakcję akwizycji TFI Energia oraz uczestniczył w procesie fuzji w wyniku czego aktywa pod zarządzaniem TFI PZU wzrosły o blisko 5 mld PLN.
2012-2018 - związany z Biurem Inwestycji Strukturyzowanych Grupy PZU gdzie zajmował się identyfikacją, analizą, realizacją i monitorowaniem inwestycji w instrumenty dłużne nieskarbowe oraz akcje/udziały spółek publicznych i niepublicznych. Uczestniczył w jednych z największych transakcji na rynku długu korporacyjnego ostatnich lat, w tym w finansowaniu lewarowanych wykupów (LBOs) m.in. Allegro, Echo Investment oraz transakcjach refinansowania pożyczek konsorcjalnych (m.in. Polkomtel, Cyfrowy Polsat). Partycypował również w strategicznych projektach Grupy PZU, w tym przy budowie strategicznej alokacji aktywów oraz projektach akwizycyjnych.
2007-2011 - pracował w banku inwestycyjnym Rothschild, gdzie brał udział w wielu transakcjach głównie na rynku polskim, wspierając Zarządy oraz właścicieli spółek w procesach fuzji i przejęć, prywatyzacji, restrukturyzacji długu oraz obrony przed wrogim przejęciem. Posiada bogate doświadczenie w zakresie analizy i wyceny przedsiębiorstw.

Arkadiusz Semczak

Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Semczak od 2010 roku związany jest z działalnością inwestycyjną oraz z rynkami kapitałowymi. W latach 2016-2021 pracował w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego mBanku, w którym zajmował się budowaniem portfeli o łącznej wartości ok. 1 mld PLN, wyceną akcji i obligacji, wyszukiwaniem projektów inwestycyjnych, utrzymaniem relacji z klientami instytucjonalnymi TFI, analizą makroekonomiczną. Wcześniej pracował w mWealth Management w departamencie zarządzania majątkiem, gdzie zajmował się budową portfeli modelowych, doradztwem inwestycyjnym dla klientów zamożnych z aktywami powyżej 2 mln PLN oraz zarządzaniem portfelami. W latach 2010-2015 pracował jako makler w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A.
Arkadiusz Semczak angażuje się także w inne projekty jest m.in. współzałożycielem stowarzyszenia Investhink, którego misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Posiada licencje doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Tobiasz Mokrzycki

Członek Rady Nadzorczej

Tobiasz Mokrzycki posiada wykształcenie wyższe. W 2012 r. ukończył Politechnikę Krakowską na kierunku Budownictwo, specjalizacja: Drogi, ulice i autostrady. Tobiasz Mokrzycki w 2016 r. uzyskał także uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi natomiast w 2017 r. uzyskał uprawnienia w zakresie projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Doświadczenie zawodowe:
2023 – obecnie Patronum F.R. – Prezes Zarządu
2020 – obecnie Ginger Capital Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2010 – obecnie Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu;
2008 – 2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent.

Wiktor Mokrzycki

Członek Rady Nadzorczej

Wiktor Mokrzycki jest przedstawicielem drugiej generacji w Mo-BRUK SA i jednocześnie jej współtwórcą. Od młodych lat zaangażowany w sprawy ochrony środowiska oraz budowanie firmy rodzinnej. Doświadczony w przetwarzaniu odpadów, budowaniu i realizacji strategii proekologicznej oraz zarządzaniu zespołem handlowym w branży ochrony środowiska w Polsce i UE. Posiada wiedzę
z zakresu spółek publicznych na GPW, ESG, inwestycji kapitałowych. Posiada wykształcenie wyższe w kierunku inżynierii środowiska i zarządzania.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2024 – Monto Group F.R. – Prezes Zarządu
Od 2022 Związek Pracodawców Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów - Przewodniczący Rady Głównej
Od 2021 Purigi Sp. z o. o. – Członek Zarządu
Od 2020 Ginger Capital Sp. z o. o. – Członek Zarządu
Od 2010 Mo-BRUK S.A. - Wiceprezes Zarządu
2009 – 2013 Raf Ekologia Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej
2008-2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki Sp. K. - Komandytariusz, Prokurent