• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Środowisko

Mo-BRUK jest w stałym dialogu z klientami, lokalnymi mieszkańcami i samorządami, wsłuchuje się w ich głos i sugestie.

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska są wśród najważniejszych priorytetów spółki. Mo-BRUK nieustannie dąży do ograniczania w możliwie szerokim zakresie potencjalnie negatywnych skutków prowadzonej działalności, takich jak np. nieprzyjemny zapach. Przetwarzanie odpadów jest jedną z najbardziej regulowanych działalności, dlatego spółka stosuje się do wszystkich krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska. Regularnie przechodzi kontrole w tym zakresie.