• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Strategia rozwoju

W ostatniej dekadzie Mo-BRUK przeznaczył na rozwój biznesu blisko 200 mln zł, budując linie do przetwarzania odpadów i opracowując własne technologie, które poprawiły efektywność oraz zwiększyły moce przerobowe.

W efekcie spółka może podnosić wolumen przetwarzanych odpadów, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku, bez ponoszenia kolejnych, istotnych, wydatków inwestycyjnych.

Duży potencjał wzrostu spółka dostrzega w obszarze likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, tj. niezutylizowanych odpadów, często zawierających szkodliwe związki chemiczne, najczęściej bez właściciela. Są one zagospodarowywane na bazie przetargów ogłaszanych przez samorządy, a finansowane np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość pojedynczego kontraktu na zagospodarowanie tzw. „bomby ekologicznej” zależna jest od ilości zgromadzonych odpadów i wynosi od kilku do kilkunastu milionów złotych.

Mo-BRUK posiada własne laboratorium B+R, które opracowało wiele procesów, dających spółce przewagę konkurencyjną, a które obecnie wykorzystywane są w zakładach Mo-BRUK-u.

Działalność Mo-BRUK-u koncentruje się w południowej Polsce, gdzie powstaje relatywnie najwięcej odpadów do zagospodarowania. Spółka dostrzega potrzebę ekspansji i dywersyfikacji geograficznej. Za wyjątkowo atrakcyjną uważa północną Polskę.

Nie wyklucza dalszego rozwoju zagranicznego, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Mo-BRUK nawiązał kontakty handlowe z wieloma krajami w Europie, w tym m.in. z firmami z Włoch, Niemiec, Litwy, Grecji, Serbii, Słowenii, Wielkiej Brytanii. Spółka prowadzi ponadto działania handlowe ukierunkowane na zbyt paliw alternatywnych do innych krajów w Europie.

Aktualnie Mo-BRUK prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe spółki pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Brak zadłużenia daje Mo-BRUK-owi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań.

Mo-BRUK opowiada się m.in. za wykorzystaniem paliw alternatywnych z odpadów w polskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Spółka jest gotowa znacząco zwiększyć produkcję paliw alternatywnych i dostarczyć je do każdego miasta w Polsce. Mo-BRUK czeka na zdecydowane działania samorządów, ukierunkowane na dostosowanie instalacji, mogących spalać paliwa z odpadów, do wymogów prawa.