• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Systemy zarządzania

Mo-BRUK kładzie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa pracy w celu zachowania ciągłości realizowanych zadań, ukierunkowanych ponadto na minimalizację ewentualnych przestojów.

Stosuje szereg zabezpieczeń w zakresie procesów związanych z prowadzoną działalnością, m.in. przeciwpożarowych, które są standardem we wszystkich zakładach należących do spółki. Wszyscy pracownicy Mo-BRUK-u zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym obsługi instalacji przeciwpożarowej. Systemy przeciwpożarowe wyposażone są w systemy pianotwórcze, dostosowane do magazynowanych materiałów/odpadów. Dodatkowo firma stosuje detektory termiczne i kamery termowizyjne.

Od 2001 r. Mo-BRUK dysponuje certyfikatem ISO 14001, obejmującym odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój technologii w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów, wód i ścieków, produkcję kruszywa sztucznego z wykorzystaniem odpadów.

Od 2005 r. Mo-BRUK dysponuje certyfikatem ISO 9001, obejmującym odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój technologii w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów, wód i ścieków, produkcję kruszywa sztucznego z wykorzystaniem odpadów.

Od 2011 r. Mo-BRUK dysponuje certyfikatem akredytacji nr AB 1267 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Akredytowana działalność obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i ścieków.