• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Badania laboratoryjne

Spółka Mo-BRUK posiada własne akredytowane laboratorium badawcze, wyposażone w nowoczesną aparaturę pomiarową. O jakość świadczonych usług dba zespół specjalistów w dziedzinie analityki chemicznej.

Naszym Klientom oferujemy szeroki zakres analiz laboratoryjnych, obejmujący akredytowane badania fizykochemiczne odpadów, kruszyw, wody, ścieków, a także stałych paliw wtórnych.

Wykonujemy m.in. analizy metali ciężkich, anionów, rtęci, a także badania zawartości chloru, węgla, wodoru i siarki oraz wyznaczanie ciepła spalania i wartości opałowej.

Szczegółowy zakres akredytowanych badań dostępny jest w zakresie akredytacji.

Gwarancją wysokiej jakości świadczonych przez nas usług jest wdrożony i utrzymywany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018‑02, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikatem akredytacji nr AB 1267.

Ponadto Laboratorium posiada certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.  

Laboratorium badawcze Mo-BRUK S.A.

Niecew 68,
33-322 Korzenna
tel. 18 448 58 72
e-mail: laboratorium@mobruk.pl

Bezpośredni dostęp do Panelu Klienta.