• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Przetargi

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Karsach”, Spółka MO-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi, Niecew 68, 33-322 Korzenna, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000357598, posiadająca NIP: 7343294252 oraz REGON: 120652729, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 35.128.850,00 PLN, ogłasza postępowanie na generalne wykonawstwo inwestycji.

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 05.12.2022 r. do godziny 15:00.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi niniejszym informuje, że w dniu 7 grudnia 2022 r. Mo-BRUK S.A. dokonała wyboru firmy AB Industry Spółka Akcyjna z siedzibą w Macierzyszu jako generalnego wykonawcy inwestycji w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Karsach”.
Oferta AB Industry Spółka Akcyjna z siedzibą w Macierzyszu spełniała wymagania zapytania ofertowego znak: Karsy.ITPO w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Karsach”.

Załączniki

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów w funkcjonującej instalacji przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi”, Spółka Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi, Niecew 68, 33-322 Korzenna, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000357598, posiadająca NIP: 7343294252 oraz REGON: 120652729, kapitał zakładowy w całości wpłacony: 35.128.850,00 PLN, ogłasza postępowanie na generalne wykonawstwo inwestycji.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 07 kwietnia 2023 r. do godziny 12:00.

Załączniki

Załącznik dodatkowy 1

Załącznik dodatkowy 2

Załącznik dodatkowy 3

Załącznik dodatkowy 4