• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Decyzja i postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii informuje, że w dniu 20 grudnia 2011 r. wpłynęła do Spółki decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011 r. znak DIiO-420/462/2011/amz uchylająca decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r. znak DW.DI.471-4/1677/11 odmawiającą umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki Mo-BRUK S.A. Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu oraz wstrzymującej ich użytkowanie. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć przez organ I instancji.

Ponadto w dniu 20 grudnia 2011 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011 r. znak DIiO-420/394/2011/jk uchylające postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 r. znak DW.DI.471-4/1080/2177/11 w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Mo-BRUK S.A. instalacji Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu. Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Powyższe postanowienie oraz decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzają prawidłowość postępowania Mo-BRUK S.A. Wskazują one na błędne postępowanie organów, narażające wizerunek Emitenta i wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacja istotna