• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji z dniem 25 kwietnia 2012 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 18 kwietnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałami nr 369/2012 370/2012, 371/2012 postanowił:

1. na wniosek Mo-BRUK S.A. wykluczyć z dniem 25 kwietnia 2012 r. akcje zwykłe na okaziciela serii C tej spółki oznaczone kodem „PLMOBRK00013” z alternatywnego systemu obrotu na NewConnect oraz unieważnić zlecenia maklerskie na akcje Mo-BRUK S.A. przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostaną zrealizowane do końca dnia 24 kwietnia 2012 r.
2. na podstawie §3 ust. 1, 2 i 6 Regulaminu Giełdy dopuścić z dniem 25 kwietnia 2012 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 10 zł każda.
3. na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz §1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wprowadzić z dniem 25 kwietnia 2012 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Mo-BRUK S.A. o wartości nominlanej 10 zł każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. “PLMOBRK00013″ oraz notować akcje, o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “MOBRUK” i oznaczeniem “MBR”.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacja istotna