• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o całkowitym rozliczeniu projektu przez PARP

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Emitenta ostatnią transzę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej” a tym samym rozliczając przedmiotowy projekt.

Suma kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 12.801.000,00 z czego poziom dofinansowania stanowi 50%.

Projekt, pierwotnie planowany w Piekarach Śląskich (woj. śląskie), obecnie realizowany jest w dwóch lokalizacjach: w Zabrzu (woj. śląskie) gdzie powstał Zakład Zbierania i Przetwarzania Odpadów oraz w Skarbimierzu (woj. opolskie) gdzie utworzony został Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych. Pierwszy zakład, zlokalizowany w Zabrzu, został wyposażony w nowoczesną linię do separacji odpadów np. pochodzących ze strzępiarni samochodów oraz szereg urządzeń i maszyn pomocniczych. Zakład ten posiada już wszystkie pozwolenia zezwalające na gospodarowanie odpadami oraz rozpoczął działalność operacyjną. Drugi zakład w Skarbimierzu będzie specjalizował się w wytwarzaniu podsadzki hydraulicznej na bazie granulatu cementowego uzyskanego w wyniku odzysku odpadów. W chwili obecnej trwa procedura administracyjna mająca na celu uzyskanie przez Emitenta pozwolenia zintegrowane zezwalającego na odzysk odpadów.