• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o całkowitym rozliczeniu przez PARP projektu

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 12 wrześnie 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekazała na konto Emitenta ostatnią transzę dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”, tym samym rozliczając ostatecznie przedmiotowy projekt.

Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 81,7 mln PLN, suma kosztów kwalifikowanych projektu wyniosła 51,8 mln zł z czego poziom dofinansowania stanowi 60%.

Zakończona inwestycja w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych Mo-BRUK w Karsach pozwoliła na podwojenie mocy produkcyjnych w zakresie przetwarzania odpadów do 200 000 Mg rocznie.

W ramach inwestycji została zakupiona m.in. linia do termicznego przekształcania odpadów, druga linia do produkcji paliwa alternatywnego, suszarnia paliwa, magazyn surowca i paliwa.