• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o decyzjii banku o przyznaniu kredytu na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A

Zarząd Mo-BRUK SA informuje, że w dniu 13 czerwca 2014 roku otrzymał pisemną decyzję Banku Ochrony Środowiska SA akceptującą warunki finansowe kredytu na kwotę 30 mln złotych z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A. Zarząd Spółki podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do podpisania umowy kredytowej. O podpisaniu umowy kredytowej poinformujemy w oddzielnym komunikacie. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wykup obligacji serii A Spółka planuje sfinansować z przyznanego kredytu bankowego oraz środków finansowych pozyskanych z prywatnej emisji obligacji serii B w kwocie do 20 mln złotych.

Środki z obligacji serii A wyemitowanych przed niespełna trzema laty w kwocie 50 mln złotych, których termin wykupu przypada na 12 sierpnia 2014 roku przeznaczone zostały na nowe inwestycje. W tym okresie Spółka wybudowała trzy nowe zakłady w Wałbrzychu, Skarbimierzu i Zabrzu oraz rozbudowała istniejący Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach o drugą linię do produkcji paliwa alternatywnego, spalarnią odpadów i suszarnią paliwa alternatywnego. Łączna wartość wydatków na inwestycje w tym okresie wyniosła ponad 130 mln złotych. Obecnie po okresie intensywnego inwestowania Zarząd Spółki skupiał się będzie nad pozyskaniem wystarczającej ilości odpadów i maksymalizowaniu wykorzystania mocy przerobowych w nowych zakładach.