• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. oraz wybór członka Komitetu Audytu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 roku w związku z rezygnacją Pana Łukasza Boronia z członkostwa w Radzie Nadzorczej o czym Emitent informował w raporcie nr 26/2019 z dnia 13 grudnia 2019, na podstawie § 19a Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie dokooptowania do jej składu Pana Norberta Nowaka.

Pan Norbert Nowak jest wieloletnim pracownikiem Spółki. Posiada doświadczenie w obszarze inwestycji, utrzymania ruchu i szeroko pojętej gospodarki odpadami. Ukończył kierunek biologii o specjalizacji biologiczne podstawy ochrony środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dokooptowany Członek Rady Nadzorczej jest powiązany rodzinnie z Wiceprezes Zarządu Emitenta – Panią Anną Mokrzycką – Nowak.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła Uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Jana Basty – dotychczasowego członka Rady Nadzorczej powierzając mu funkcję członka Komitetu Audytu, który zastąpił Pana Łukasza Boronia.