• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o końcowym odbiorze robót związanych z budową nowej spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. dokonał końcowego odbioru robót związanych z budową Spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach .

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na kwotę 39,6 mln zł.

Przedmiotowa instalacja jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach”.

Oddana do użytku instalacja jest, po spalarni RAF-Ekologia Sp. z o.o., drugą instalacją tego typu posiadaną przez Emitenta. Dzięki uruchomieniu przedmiotowej inwestycji, łączne moce produkcyjne Emitenta w zakresie termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych wzrosły z 10.000 Mg / rok do 35.000 Mg / rok. Oddanie do użytku nowej instalacji powinno istotnie przełożyć się na wzrost przychodów i wyników finansowych Emitenta.

Wytworzona w instalacji para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach oraz do wytwarzania energii elektrycznej.