• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu (RB 1/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 r. Emitent wystosował do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informację o zwrocie wypłaconej części dofinansowania w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-12-055/09 zawartej w dniu 30.11.2012 r. pomiędzy Mo-BRUK S.A. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przyczyną rozwiązania umowy o dofinansowanie było odstąpienie od realizacji projektu. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie wiązało się ze zwrotem wypłaconej części dofinansowania z odsetkami i nie powoduje innych skutków dla Emitenta. Wartość umowy (całkowita wartość dofinansowania) wynosiła 5.813.000,00 PLN, kwota wypłaconego dofinansowania przypadającego do zwrotu wraz z odsetkami wynosiła 492 848,95 PLN.

W związku z perspektywami rozwoju rynku budowy nawierzchni betonowych, Zarząd będzie kontynuował działalność w przedmiotowym zakresie. Realizację zaplanowanych inwestycji będzie rozważał w późniejszym terminie.