• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o pełnieniu zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji na okaziciela serii A

Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2011 roku Spółka otrzymała komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zgodnie z którym NOBLE SECURITES S.A. od dnia 8 listopada 2011 roku pełnić będzie zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”