• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podpisaniu aneksów do umów kredytowych dotyczących zakładów w Zabrzu, Skarbimierzu i Karsach

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że 29 maja 2015 roku podpisał aneksy do umów kredytowych związanych z inwestycjami w Zabrzu, Skarbimierzu oraz inwestycją związaną z budową spalarni w Karsach, dotyczące obniżenia miesięcznych rat kapitałowych. W wyniku aneksowania umów kredytowych Spółka Mo-BRUK w okresie najbliższych 12 m-cy obniży wysokość rat kapitałowych o ok. 3,4 mln zł z jednoczesnym zachowaniem ostatecznego terminu spłat całkowitego zadłużenia od ww. kredytów inwestycyjnych.

Powyższe działanie Zarządu ma na celu ograniczenie ryzyka płynności, o którym Emitent informował w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Mo-BRUK za 2014 rok.