• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że 26 sierpnia 2015 roku podpisał aneks do umowy kredytu nieodnawialnego przeznaczonego na wykup części obligacji serii A, dotyczący obniżenia miesięcznych rat kapitałowych. W wyniku aneksowania umowy kredytowej Spółka Mo-BRUK w okresie do 31 maja 2016 roku obniży wysokość krótkoterminowych rat kapitałowych o ok. 2,4 mln zł z jednoczesnym zachowaniem ostatecznego terminu spłat całkowitego zadłużenia od ww. kredytu. Powyższe działanie ma na celu zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych, co w konsekwencji przekłada się na poprawę kondycji finansowej Spółki.