• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podpisaniu umowy kredytowej z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym

Zarząd Mo-BRUK SA informuje, że w dniu 26 sierpnia 2014 roku podpisana została umowa kredytowa z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym na kwotę 6,2 mln złotych celem refinansowania środków poniesionych na budowę Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Pozyskane środki Spółka Mo-BRUK zamierza przeznaczyć na działalność operacyjną oraz zmniejszenie zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii B.