• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 19 Statutu Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Skrzyńskiego.

Kandydaturę Pana Piotra Skrzyńskiego na Członka Rady Nadzorczej zgłosił akcjonariusz Mo-BRUK S.A. w osobie VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o czym Emitent informował raportem bieżącym

nr 7/2020 z dnia 28.02.2020 r.

Pan Piotr Skrzyński spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej

Mo-BRUK S.A.

W załączeniu Emitent przekazuje życiorys Pana Piotra Skrzyńskiego.

Z chwilą powołania do składu Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. Pana Piotra Skrzyńskiego, przestał pełnić funkcję dokooptowany wcześniej Członek Rady Nadzorczej Pan Norbert Nowak.