• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 19 Statutu Spółki powołało Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wchodzą:

1. Pan Kazimierz Janik

2. Pan Jan Basta

3. Pan Piotr Pietrzak

4. Pan Konrad Turzański

5. Pan Piotr Skrzyński

Każdy z powołanych Członków Rady Nadzorczej spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu Spółka przekazuje notę biograficzną ww. Członków Rady Nadzorczej.