• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o skutkach pożaru w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że 02 stycznia 2015 roku, na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach koło Ożarowa miał miejsce pożar, który objął swoim zasięgiem zmagazynowane pod stalową wiatą odpady przygotowane do produkcji paliwa alternatywnego. Wskutek pożaru uległa zalaniu znaczna część zmagazynowanych odpadów, która nie będzie przydatna do produkcji paliwa alternatywnego, zostanie zagospodarowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Pożar nie spowodował szkód w środowisku. W wyniku pożaru jeden z pracowników odczuł znaczny dyskomfort w wyniku zadymienia. Obecnie pracownik przebywa pod nadzorem służby zdrowia, a jego samopoczucie nie budzi zastrzeżeń.

Dzięki czujności pracowników Zakładu będących w chwili zdarzenia w pracy, bardzo sprawnej akcji Straży Pożarnej oraz wsparciu Zarządu Cementowni Ożarów, pożar nie objął swym zasięgiem żadnych budynków produkcyjnych ani też nie spowodował strat w liniach technologicznych. Uszkodzeniu uległa powłoka lakiernicza wiaty oraz prawdopodobnie zostały przegrzane niektóre elementy stalowe konstrukcji wiaty. Konstrukcja wiaty, jak stwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 03 stycznia 2015 r. nie stanowi zagrożenia. Zarząd Spółki wstępnie szacuje szkody na kwotę kilkuset tysięcy złotych, które zostaną powiększone o koszty porządkowania zakładu po pożarze. Zakład jest ubezpieczony m.in. od skutków pożaru. Według wstępnych ustaleń Zarządu Mo-BRUK, pożar nie wpłynie istotnie na działalność Zakładu Spółki w Karsach oraz tym bardziej na działalność Emitenta.