• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2010

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2010 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport za II kwartał 2010 r. – 6 sierpnia 2010 r.

Raport za III kwartał 2010 r. – 5 listopada 2010 r .

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.