• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

Zarząd Mo-BRUK S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym (6 kwietnia 2023 r.) otrzymał od Ginger Capital sp. z o.o. zawiadomienie o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki, złożone zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

pdf_571783