• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o uprawomocnieniu się decyzji środowiskowej dla nowej inwestycji

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2013 r. uprawomocniła się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ” Zakład zbierania i odzysku odpadów innych niż niebezpieczne” zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Szybowej 7d.

Uprawomocnienie się decyzji pozwoli na zrealizowanie wskazanego projektu i umożliwi Emitentowi podjęcie nowej działalności polegającej na odzysku metali żelaznych i metali lekkich, frakcji palnej oraz mineralnej ze zmieszanych odpadów pochodzących ze strzępiarni samochodów. Proces ten ma na celu zmniejszenie ilości nieprzetworzonych odpadów emitowanych do środowiska poprzez wydzielenie ze zmieszanych odpadów frakcji użytkowej, która zostanie zagospodarowana, bez konieczności deponowania na składowisku.

W ocenie Zarządu zakład zacznie generować przychody w pierwszej połowie 2014 roku.

Powyższa inwestycja jest częścią zakładanego planu inwestycyjnego Emitenta.