• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji w Skarbimierzu

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim, Decyzją nr 51/14 z dnia 16.06.2014 roku udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektów usytuowanych w ramach nowo wybudowanego Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie kończy proces inwestycyjny.

Ostatnim warunkiem rozpoczęcia działalności przez Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu jest uzyskanie przez Emitenta Pozwolenia Zintegrowanego zezwalającego na gospodarowanie odpadami. Zarząd Emitenta w dniu 02.04.2014 roku złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji. Sprawa jest w toku.

Zakład wyposażony jest w nowoczesną linię technologiczną do przetwarzania odpadów nieorganicznych, głównie niebezpiecznych stanowiących np. żużle i popioły ze spalarni odpadów. Projekt, pierwotnie planowany był w Piekarach Śląskich (woj. śląskie) a obecnie realizowany jest w dwóch lokalizacjach: w Zabrzu (woj. śląskie) oraz w Skarbimierzu (woj. opolskie).

Wartość nakładów inwestycyjnych związanych z budową nowego zakładu w Skarbimierzu wyniosła ok. 15 mln zł.