• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie zintegrowane dla instalacji w m. Niecew

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że decyzją z dnia 14.07.2014 roku Marszałek Województwa Małopolskiego udzielił Spółce Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do odzysku odpadów w m. Niecew.

Pozwolenie zostało wydane na okres 10 lat, z ważnością do dnia 13 lipca 2024 roku. Decyzja jest prawomocna.

Tym samym zostało potwierdzone, że stosowane technologie odzysku odpadów wykorzystywane w Zakładzie Odzysku Odpadów w m. Niecew zapewniają spełnienie wymagań najlepszej dostępniej techniki i osiągania wysokiego stopnia ochrony środowiska.

Zdaniem Zarządu uzyskana decyzja ma istotne znaczenie dla realizacji zadań wynikających z wieloletniej strategii rozwoju Spółki i umacniania jej pozycji na rynku.