• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o uzyskaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w m. Niecew

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 20.10.2022 Wójt Gminy Korzenna stwierdził prawomocność decyzji z dnia 20.09.2022 r. wydanej przez tut. Organ udzielającej Spółce Mo-BRUK decyzji środowiskowej dla rozbudowy zakładu w m. Niecew.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie miejsc przetwarzania i magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w istniejącej instalacji na terenie Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi. Instalacja służy do produkcji kruszywa syntetycznego - wyrobu budowlanego. W ramach rozbudowy i przebudowy przewidziano budowę nowych obiektów oraz koniecznej infrastruktury, dostosowanie i modernizację istniejących obiektów czy urządzeń. Zmianie ulegnie również zdolność produkcyjna przetwarzania w instalacji – ze 100 tys. ton na 140 tys. ton w ciągu roku.
Zdaniem Zarządu uzyskana decyzja ma istotne znaczenie dla realizacji zadań wynikających z wieloletniej strategii rozwoju Spółki i umacniania jej pozycji na rynku.