• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o uzyskaniu patentu na technologię odzysku odpadów

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że decyzją z dnia 17.12.2014 r. (data wpływu: 08.01.2015 r.) Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.395903 dokonanego w dniu 08.08.2011 r., udzielił Mo-BRUK S.A. patentu na wynalazek pt.”Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”.

W oparciu o opatentowaną technologię Spółka Mo-BRUK prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch swoich zakładach w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi (od 1997 roku) oraz oddanym do użytkowania w drugiej połowie 2014 roku Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu.

Udzielenie przedmiotowego patentu świadczy o bardzo innowacyjnym podejściu Mo-BRUK S.A. do przetwarzania odpadów. Wyżej wskazana technologia znajduje zastosowanie w procesie odzysku odpadów nieorganicznych takich jak żużle i popioły ze spalarni odpadów, osadów pogalwanicznych, odpadów z obróbki metali itp. Dzięki uzyskanemu patentowi, Mo-BRUK umocnił swoją przewagę konkurencyjną na rynku stabilizacji ww. odpadów.

Zwłoka w opublikowaniu komunikatu wynika z przyczyn nieleżących po stronie Spółki (brak dostępu do systemu ESPI).