• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie dotacji na konto spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 28 sierpnia 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 207.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej” w Karsach, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie.

Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na kwotę około 70 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 60% nakładów kwalifikowanych, których suma jest równa 51,8 mln zł. Przyznana kwota dotacji ze środków UE wynosi 31,1 mln zł.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu Produkcji Paliw Alterntywnych w Karsach. Ważną pozycją inwestycyjną projektu poza linią do produkcji paliw alternatywnych są nakłady na system podsuszania paliwa alternatywnego oraz instalację termicznego przekształcania odpadów przemysłowych.

Realizacja inwestycji pozwoli na przerób w Zakładzie w Karsach do 200 tys. ton odpadów rocznie. Dzięki zastosowanej technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o ok. 3 MJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych Wzrost kaloryczności paliwa alternatywnego stanowić będzie istotną wartość dodaną dla klientów Emitenta.