• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie dotacji na konto spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 13 marca 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 252 000.00 zł, oraz w dniu 16 marca 2012 r. kwota

1 428 000.00 z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenia innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej.” Inwestycja zlokalizowana w Karsach, Gmina Ożarów jest w trakcie realizacji.
Dotacja wpłynęła na podstawie podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 roku umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A.
Podstawa prawna: § 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – Informacja istotna