• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie dotacji na konto Spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 18 maja 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 969 033,48 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów.” Dotacja wpłynęła na podstawie podpisanej w dniu 7 stycznia 2011 roku umowy pomiędzy Ministrem Gospodarki, a Mo-BRUK S.A.