• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie dotacji na konto spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 19 lipca 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 1 962 449,96 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”.

Dotacja wpłynęła na podstawie podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r. umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A.