• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie dotacji na konto spółki

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 26 lipca 2012 r. na konto Spółki wpłynęła kwota 11 120 549,80 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej” w Karsach, gm. Ożarów, woj. świętokrzyskie.

Dotacja wpłynęła na podstawie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Mo-BRUK S.A. podpisanej w dniu 5 stycznia 2011 r.

Wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na kwotę około 70 mln zł. Wysokość dofinansowania ze środków UE wynosi 60% nakładów kwalifikowanych, których suma jest równa 51,8 mln zł. Dotacja ze środków UE wynosi 31,1 mln zł.

Realizowana inwestycja ma na celu zwiększenie mocy produkcyjnych Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Ważną pozycją inwestycyjną projektu poza linią do produkcji paliw alternatywnych są nakłady na system podsuszania paliwa alternatywnego oraz instalację termicznego przekształcania odpadów przemysłowych.

Realizacja inwestycji pozwoli na przerób w Zakładzie w Karsach do 200 tys. ton odpadów rocznie. Dzięki zastosowanej technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o ok. 3 MJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych (taki wzrost kaloryczności paliwa alternatywnego stanowić będzie istotną wartość dodaną dla klientów Emitenta).