• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie kolejnej transzy dotacji UE na konto Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 5 kwietnia 2013 r, na konto Spółki wpłynęła kwota 43 702,48 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Nowe w skali świata mechanicznie trymowane i teksturowane nawierzchnie betonowe”

W ramach projektu Mo-BRUK zamierza zakupić zestaw innowacyjnych maszyn do układania nawierzchni betonowych oraz recyklera do stabilizacji gruntu. Wzmacnianie podbudowy przy pomocy recyklera jest coraz popularniejsze niezależnie od rodzaju nawierzchni drogowej. Innymi składowymi projektu są: zestaw tnąco-wypełniający do wykonywania i uzupełniania szczelin dylatacyjnych, mobilne laboratorium, oprogramowanie projektowe, prace badawcze.

Rozbudowanie parku maszynowego pozwoli umocnić dotychczasową pozycję Mo-BRUK jako lidera w ilości wykonanych dróg lokalnych o nawierzchni z betonu cementowego, a także zwiększyć udział w budowie nawierzchni na drogach wyższych klas oraz lotniskach.

Budowa nawierzchni z betonu cementowego to dynamicznie rozwijająca się w Polsce część rynku infrastrukturalnego. W niektórych krajach Europy zachodniej udział takich nawierzchni wynosi nawet 60%, w Polsce stanowi wciąż niewielki odsetek.