• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wpływie transzy dotacji UE na konto emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 12.09.2013 r. powziął informację o wpływie na konto Spółki kwoty 1 743 823,91 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej”.

Suma kosztów kwalifikowanych wynosi 12.801.000,00 z czego poziom dofinansowania stanowi 50%.

Projekt, pierwotnie planowany w Piekarach Śląskich (woj. śląskie), obecnie realizowany jest w dwóch lokalizacjach: w Zabrzu (woj. śląskie) gdzie powstaje Zakład Zbierania i Przetwarzania Odpadów oraz w Skarbimierzu (woj. opolskie) gdzie utworzony zostanie Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych. Pierwszy zakład, zlokalizowany w Zabrzu, zostanie wyposażony w nowoczesną linię do separacji odpadów np. pochodzących ze strzępiarni samochodów oraz szereg urządzeń i maszyn pomocniczych. Drugi zakład powstający w Skarbimierzu będzie specjalizował się w wytwarzaniu podsadzki hydraulicznej na bazie granulatu cementowego uzyskanego w wyniku odzysku odpadów.

Obydwa zakłady znajdują się na zaawansowanym etapie realizacji, a ich uruchomienie planowane jest na I połowę 2014 r.