• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2017 Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że zakończył proces przeglądu opcji strategicznych. W dniu 3 grudnia 2020 Akcjonariusze poinformowali Spółkę o zmianach w ilości posiadanych akcji. Sprzedaż akcji stanowiących 40 proc. kapitału zakładowego oraz 33,3 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w zasadniczy sposób wpłynie na wzrost wolumenu akcji w wolnym obrocie, a w efekcie poprawę płynności akcji spółki.
Wobec powyższego, w ocenie Zarządu zmiana struktury właścicielskiej Spółki umożliwiająca zwiększenie zaangażowania inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych zapewnia wystarczające wsparcie dalszego rozwoju działalności Spółki, dlatego Zarząd postanowił zakończyć prowadzony przegląd opcji strategicznych.