• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zakupie akcji spółki przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Józefa Mokrzyckiego zawiadomienie złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wskazujące na nabycie 1837 sztuk akcji serii C Mo-BRUK S.A. za łączną cenę 100.040,55 zł Akcje zostały nabyte w wyniku transakcji sesyjnych zawartych na rynku giełdowym w dniach 12-13 grudnia 2012 po średniej jednostkowej cenie za jedną akcję 54,46 zł.