• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 roku został zawarty aneks do umowy z Miastem Gorlice na wykonanie usługi polegającej na usunięciu wszystkich odpadów niebezpiecznych nielegalnie zgromadzonych w latach 2016-2017 na terenie nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 2 w Gorlicach o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 41/2020 z dnia 27 października 2020 roku.
Zgodnie z postanowieniami aneksu zwiększono łączne wynagrodzenie wykonawcy do kwoty 75 183 700,00 zł brutto oraz wydłużono termin na usunięcie odpadów do dnia 15 listopada 2022 r. oraz termin na przetworzenie odpadów na 30 czerwca 2023 r.

Na podstawie przedmiotowego aneksu Spółka usunie i przetworzy ok 2700 ton odpadów zgromadzonych na terenie byłej Rafinerii Glimar w Gorlicach. Szacunkowy przychód z tego tytułu wyniesie 24 mln zł netto.