• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2020 r. Emitent podpisał umowę z Zarządem Powiatu Zgierskiego z siedzibą w Zgierzu na świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompleksowych działań tj. załadunku (spakowaniu), transporcie oraz przetworzeniu odpadów zgromadzonych w Brużyczce Małej (Brużyczka Mała 49, 95-070 Aleksandrów Łódzki) w szacunkowej ilości 2013 Mg.
Łączna wysokość wynagrodzenia (kwota maksymalna) z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty 16 957 512,00 zł brutto tj. 15 701 400,00 zł netto. Finalne wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej brutto za usunięcie 1Mg odpadów w wysokości 8 424 zł oraz faktycznie zrealizowanego przez Wykonawcę zakresu prac.
Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania.