• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o złożeniu do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii informuje, że w dniu 21 grudnia br. został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Mo-BRUK S.A. Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które są obecnie przedmiotem obrotu na rynku New Connect.

Plan wprowadzenia walorów Emitenta na GPW to kolejny etap strategii, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości Spółki Mo-BRUK S.A. W opinii Zarządu Spółki przeniesienie walorów Emitenta na rynek główny GPW otworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju Spółki.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”